UN PROJECTE SOCIAL / A SOCIAL PROJECT

L'Associació Obrador Xisqueta porta a terme un projecte d'economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels pastors i pastores del Pirineu. Treballa l'aprofitament de la llana d’ovelles de raça Xisqueta. El resultat: la formació d'artesans i artesanes; el desenvolupament d'una artesania de qualitat 100% local, 100 % artesana d'innovació i la revalorització de l'ofici de pastor. Obrador forma part del Projecte Grípia, d'on sorgeix l'Escola de Pastors de Catalunya.

martes, 8 de noviembre de 2011

Resultats de les enquestes / Resultados de las encuestas

[+ adelante en castellano]


Estem molts satisfetes del resultat de la crida a fer enquestes! en dos setmanes vam recollir vora 100 enquestes i el resum del resultat us el fem arribar tot seguit. Us volem agrair el vostre interès i la vostra generositat alhora de proposar-nos suggeriments de millora, que de ben segur, ja us anunciem que portarem a terme en aquesta col·lecció que estem a punt d'estrenar. Sense més, us posem el perfil del client "fan" Xisqueta:

El perfil és una dona entre 30 i 40 anys. Ha visitat la botiga perquè volia conèixer el projecte i/o comprar. Segurament li van recomanar. Li agrada molt el disseny de la web, considera que és fàcil trobar-hi els productes. Li va agradar la imatge de la campanya 2010-2011. En general li agraden els productes i considera que són força diversos. A més a més de tenir qualitat. Consideren que el preu és correcte. El 81% després de la visita a la web "Xisqueta" ha entès que és un projecte d'economia social, el 19% restant tot i no trobar-ho, saben que és un projecte d'aquestes característiques.

El 35% creu que el col·lectiu més beneficiat pel projecte és  la Població Local, seguit per l'artesà, després els pastors i per últim l'ovella Xisqueta. El 44% ha comprat algun cop un producte a la botiga virtual Xisqueta, mentre que el 56% no. Pels primers el motiu principal de la seva compra va ser el projecte que hi ha al darrera, amb un 80% dels casos. Aquesta està molt satisfeta dels productes i de la presentació. També ho estan de l'agilitat en l'entrega, de l'atenció al client i del servei d'enviament. En quan a les persones que mai han comprat, la majoria no ho han fet pel preu, amb un 55% seguits d'un 35% que no els interessen els productes.


Davant la pregunta de si recomanaries els productes Xisqueta 98% de les persones diuen que sí.
Com a aspectes a millorar i per ordre de prioritat, consideren que s'ha de millorar:

1. Diversitat de productes

2. Punts de venda físics (ja que hi ha moltes persones que prefereixen veure i tocar els productes)
3. Preus


Moltes gràcies a totes i tots per les vostres aportacions! fem més bonic, més sostenible, més solidari el projecte Xisqueta!

---

Estamos muchos satisfechas del resultado de la llamada a hacer encuestas! en dos semanas recogimos cerca de 100 encuestas y el resumen del resultado se lo hacemos llegar a continuación. Os queremos agradecer vuestro interés y vuestra generosidad a la hora de proponernos sugerencias de mejora, que seguro, ya os anunciamos que llevaremos a cabo en esta colección que estamos a punto de estrenar. Sin más, os ponemos el perfil del cliente "hacen" Xisqueta:
El perfil es una mujer entre 30 y 40 años. Ha visitado la tienda porque quería conocer el proyecto y / o comprar. Seguramente le recomendaron. Le gusta mucho el diseño de la web, considera que es fácil encontrar los productos. Le gustó la imagen de la campaña 2010-2011. En general le gustan los productos y considera que son muy diversos. Además de tener calidad. Consideran que el precio es correcto. El 81% tras la visita a la web "Xisqueta" ha entendido que es un proyecto de economía social, el 19% restante aún no encontrarlo, saben que es un proyecto de estas características.El 35% cree que el colectivo más beneficiado por el proyecto es la Población Local, seguido por el artesano, después los pastores y por último la oveja Xisqueta. El 44% ha comprado alguna vez un producto en la tienda virtual Xisqueta, mientras que el 56% no. Por los primeros el motivo principal de su compra fue el proyecto que hay detrás, con un 80% de los casos. Esta está muy satisfecha de los productos y de la presentación. También lo están de la agilidad en la entrega, de la atención al cliente y del servicio de envío. En cuanto a las personas que nunca han comprado, la mayoría no lo han hecho por el precio, con un 55% seguidos de un 35% que no les interesan los productos.Ante la pregunta de si recomendarías los productos Xisqueta 98% de las personas dicen que sí. Como aspectos a mejorar y por orden de prioridad, consideran que se debe mejorar:1. Diversidad de productos2. Puntos de venta físicos (ya que hay muchas personas que prefieren ver y tocar los productos)3. Precios
Muchas gracias a todas y todos por vuestras aportaciones! hacemos más bonito, más sostenible, más solidario el proyecto Xisqueta!

No hay comentarios: