UN PROJECTE SOCIAL / A SOCIAL PROJECT

L'Associació Obrador Xisqueta porta a terme un projecte d'economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels pastors i pastores del Pirineu. Treballa l'aprofitament de la llana d’ovelles de raça Xisqueta. El resultat: la formació d'artesans i artesanes; el desenvolupament d'una artesania de qualitat 100% local, 100 % artesana d'innovació i la revalorització de l'ofici de pastor. Obrador forma part del Projecte Grípia, d'on sorgeix l'Escola de Pastors de Catalunya.

Botiga/Shop Xisqueta
Som 100% locals, 100% artesans
100% locals, 100% handcraft
100% locales, 100% artesanos


Treballem des del 2009 amb les ovelles de 25 pastors i pastores del Pirineu, obtenint més de 55 tones de llana, que hem utilitzat per a fer artesania i bioconstrucció (aïllament tèrmic). Les artesanes i artesans implicades al projecte han redescobert la llana com a material. I el més interessant: hem aconseguit transformar-la i vendre-la a des de la nostra terra. Aquest cicle l'anem repetint anualment. Visiteu la nostra botigueta....

---

We worked since 2009 with 25 sheep shepherds in the Pyrenees, buying more than 55 tons of wool, that we used it to do crafts and sustanaible architecture (insulation made with wool). The artisans engaged have rediscovered the wool as a material. And most interestingly: , we have transformed it and sell it from our land. We repeat this cycle anually. Visit our shop ....

----  

Trabajamos desde 2009 con las ovejas de 25 pastores y pastoras del Pirineo, obteniendo más de 55 toneladas de lana , que hemos utilizado para hacer artesanía y bioconstrucción (aislamiento térmico). Las artesanas y artesanos vinculadas han redescubierto la lana como material. Y lo más interesante: hemos conseguido transformarla y venderla desde nuestra tierra. Repetimos este ciclo anualmente. Visite nuestra tienda ....