UN PROJECTE SOCIAL / A SOCIAL PROJECT

L'Associació Obrador Xisqueta porta a terme un projecte d'economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels pastors i pastores del Pirineu. Treballa l'aprofitament de la llana d’ovelles de raça Xisqueta. El resultat: la formació d'artesans i artesanes; el desenvolupament d'una artesania de qualitat 100% local, 100 % artesana d'innovació i la revalorització de l'ofici de pastor. Obrador forma part del Projecte Grípia, d'on sorgeix l'Escola de Pastors de Catalunya.

miércoles, 5 de octubre de 2011

Catàleg de Llanes Xisqueta (tardor-hivern 2011) / Catálogo de Lanas Xisqueta (otoño-invierno 2011)


[ + adelante en castellano & english]


Ja podeu consultar la gamma de llanes Xisqueta que tenim per a artesans professionals. La presentem en diferents formats perquè la pugueu treballar tant per tricot, ganxet, feltre o tapis. I fins i tot us presentem una gama per farcits de nines, matalassos, coixins i el que se us acudeixin. Que disfruteu!: http://www.obradorxisqueta.cat/cataleg_llanes_xisqueta.pdf

La llana Xisqueta és 100% pura llana verge. Aquesta és natural i procedeix de ramats que pasturen tot l’any a l’alta muntanya. 

Obrador Xisqueta  és un projecte d’economia social que treballa per a garantir el sosteniment de l’ofici de pastor i d’una raça que té protecció especial a causa del seu baix nombre d’exemplars. Comprem la llana de 25 pastors i pastores del Pirineu de ramats d’ovellaXisqueta i la paguem a un preu just.  Després li donem valor a través de la seva transformació en productesartesans de qualitat, produint llana en diferents formats per a l’artesania d’una manera natural; i per aquest 2011, prepara aïllament per a habitatges passius.

Ens agradaria molt que els artesans/es, artistes i totes aquelles persones que treballin en el món de la llana puguin participar d’aquest projecte.

Obrador Xisqueta és la primera entitat de tot l’Estat Espanyol que ha tornat a recuperar l’ús de la llana de races autòctones per a l’artesania. Fomentem el producte local i el comerç de proximitat.

----
[castellano]
Ya podéis consultar la gama de lanas Xisqueta que tenemos para artesanos profesionales. La presentamos en diferentes formatos para que la podáis trabajar tanto para tricot, ganchillo, fieltro o tapiz. E incluso os presentamos una gama para rellenos de muñecas, colchones, almohadas y lo que se os ocurra. ¡Qué disfrutéis!:

La lana Xisqueta es 100% pura lana virgen. Esta es natural y procede de rebaños de que pastan todo el año en la alta montaña.

Obrador Xisqueta es un proyecto de economía social que trabaja para garantizar el sostenimiento del oficio de pastor y de una raza que tiene protección especial debido a su bajo número de ejemplares. Compramos la lana de 25 pastores y pastoras del Pirineo de rebaños de ovejaXisqueta y la pagamos a un precio justo. Luego le damos valor a través de su transformación en productos artesanos de calidad, produciendo lana en diferentes formatos para la artesanía de una manera natural, y por este 2011, prepara aislamiento para viviendas pasivas.

Nos gustaría mucho que los artesanos / as, artistas y todas las personas que trabajen en el mundo de la lana puedan participar de este proyecto.

Obrador Xisqueta es la primera entidad de todo el Estado Español que ha vuelto a recuperar el uso de la lana de razas autóctonas para la artesanía. Fomentamos el producto local y el comercio de proximidad.

---
[inglés]


Catalogue Xisqueta Wool (Fall-Winter 2011)

You can see the range of wools Xisqueta that we have for professional artists and crafters. We present it in different formats so that you can work both tricot, crochet, felt or in tapestry. We even introduce you to a range of stuffed dolls, mattresses, pillows and what you think of. Enjoy it!

Xisqueta wool is 100% pure virgin wool. It’s natural and comes from herds that graze all year on the Pyrenees Mountains.

Obrador Xisqueta is a project of social economy that works to ensure the maintenance of the job of shepherd and a race that has special protection because of its low number of specimens. We buy wool to 25 shepherds that have Xisqueta sheep and we pay them a fair price. Then we give value through their transformation into quality products for craftsmen, producing wool in different formats for crafts in a natural way, and this 2011, we are preparing insulation for passive houses.

We would love to craftspeople, artists and all those working in the world of wool to participate in this project.

Obrador Xisqueta is the first institution of all Spain that has recovered the use of indigenous breeds for wool crafts. We promote local products and local commerce.


No hay comentarios: