UN PROJECTE SOCIAL / A SOCIAL PROJECT

L'Associació Obrador Xisqueta porta a terme un projecte d'economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels pastors i pastores del Pirineu. Treballa l'aprofitament de la llana d’ovelles de raça Xisqueta. El resultat: la formació d'artesans i artesanes; el desenvolupament d'una artesania de qualitat 100% local, 100 % artesana d'innovació i la revalorització de l'ofici de pastor. Obrador forma part del Projecte Grípia, d'on sorgeix l'Escola de Pastors de Catalunya.

jueves, 5 de mayo de 2011

Obrador Xisqueta i la Fundación QuebrantahuesosRecentment el Projecte d'Obrador Xisqueta ha fet una formació per dones de les comunitats d'Astúries i Cantàbria que volen desenvolupar un projecte com el nostre en els seus territoris. Aquesta jornada formativa tenia com a objectiu donar les claus per poder iniciar un procés de revalorització de la llana d'ovella d'aquests territoris i de l'ofici de pastors, a través de la transformació d'aquesta mitjançant l'artesania i la bioconstrucció.

---

Recientemente el Proyecto de Obrador Xisqueta ha hecho una formación para mujeres de las comunidades de Asturies y Cantábria que quieren desarrollar un proyecto como el nuestro en sus territorios. Esta jornada formativa tenía como objetivo dar las claves para poder iniciar un proceso de revalorización de la lana de oveja de estos territorios y del oficio de pastor, a través de la transformación de esta mediante la artesanía y la bioconstrucción.

---

Recently the Obrador's Xisqueta's project has trained women from the communities of Asturias and Cantabria who want to develop a project like ours in their territories. This training day was designed to give the keys to begin a revaluation process of the wool of these territories and the job of shepherd, through the transformation of this by means of crafs and sustainable architecture.

No hay comentarios: