UN PROJECTE SOCIAL / A SOCIAL PROJECT

L'Associació Obrador Xisqueta porta a terme un projecte d'economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels pastors i pastores del Pirineu. Treballa l'aprofitament de la llana d’ovelles de raça Xisqueta. El resultat: la formació d'artesans i artesanes; el desenvolupament d'una artesania de qualitat 100% local, 100 % artesana d'innovació i la revalorització de l'ofici de pastor. Obrador forma part del Projecte Grípia, d'on sorgeix l'Escola de Pastors de Catalunya.

viernes, 6 de mayo de 2011

Obrador Xisqueta comença Xollades; Empieza el esquileo; Today we begin Shering


Avui comencem les xollades de la 3a. campanya dins del Projecte d'Obrador Xisqueta. En les darreres campanyes hem col·laborat amb 25 explotacions, comprant més de 26 tones en només dos anys. La xollada d'aquest any es presenta amb un número de 23 explotacions participants i amb una previsió de recollida de llana de 12 tones.

El preu de la llana serà 0,60 c/euros la llana Xisqueta, i 0,18 c/euros la llana convencional (iva a part). A banda, proporcionem als pastors els sacs de recollida i una persona per ajudar a les tasques de selecció de la llana.

En dos mesets ja tindrem la llana per aquesta propera temporada!

---

Hoy empezamos 3 ª. campaña de Esquileo dentro del Proyecto de Obrador Xisqueta. En las últimas campañas hemos colaborado con 25 explotaciones, comprando más de 26 toneladas en sólo dos años. La esquilada de este año se presenta con un número de 23 explotaciones participantes y con una previsión de recogida de lana de 12 toneladas.

El precio de la lana será 0,60 c / euros la lana Xisqueta, y 0,18 c / euros la lana convencional (iva aparte). Además, proporcionamos a los pastores los sacos de recogida y una persona para ayudar a las tareas de selección de la lana.

En dos mesecitos ya tendremos la lana para esta próxima temporada!

---


Today wewe started 3 rd . Shear campaign in Obrador Xisqueta's Project. In recent seasons we have worked with 25 shepherds, buying more than 26 tonnes in just two years. The sheared this year comes with a number of 23 participating farms and a projected collection of 12 tonnes of wool.

The price of wool will be 0.60 c / euros for the Xisqueta's wool, and 0.18 c /euros for the conventional wool. We also provide to the shepherds collection bags and a person to assist the task of selecting the wool.

In two months we'll have the wool for this upcoming season!

No hay comentarios: