UN PROJECTE SOCIAL / A SOCIAL PROJECT

L'Associació Obrador Xisqueta porta a terme un projecte d'economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels pastors i pastores del Pirineu. Treballa l'aprofitament de la llana d’ovelles de raça Xisqueta. El resultat: la formació d'artesans i artesanes; el desenvolupament d'una artesania de qualitat 100% local, 100 % artesana d'innovació i la revalorització de l'ofici de pastor. Obrador forma part del Projecte Grípia, d'on sorgeix l'Escola de Pastors de Catalunya.

lunes, 15 de octubre de 2012

Xisqueta a la Revista Opcions


[+ adelante en castellano]En el darrer número de la revista Opcions (Estiu 2012, nº 40), revista de informació per al consum conscient i transformador, ha tret l'especial "Consum Conscient de Roba. 2a. part". En el seu ampli reportatge destaca aquelles robes i/o projectes tèxtils que són de confecció local o amb criteris eco-ètics.

En la llista de Roba confeccionada a Catalunya destaca el projecte Xisqueta!

Un extret d'aquest número: "Si dividim la quantitat de fibres tèxtils que es van fer servir a tot el món durant l'any 2010, per la població mundial, obtenim un consum d'uns 12 quilos de fibres per càpita. El 1960 va ser d'uns 5 quilos per càpita, menys de la meitat.

* A la indústria global de la confecció segueix sense importar-li que les mans que accionen les màquines de cosir siguin de persones.
* A les pàgines 20 i 21 hi tenim tot de marques de roba que confeccionen a Catalunya i/o fan "moda sostenible".
* Si quan rentem la roba l'eixuguem habitualment amb una assecadora, haurem gastat més energia a casa que en tot el procés productiu d'una peça de roba."

---

En el último número de la revista Opcions (Verano 2012, n º 40), revista de información para el consumo consciente y transformador, ha sacado el especial "Consumo Consciente de Ropa. 2a. Parte". En su amplio reportaje destaca aquellas ropas y / o proyectos textiles que son de confección local o con criterios eco-éticos.

En la lista de Ropa confeccionada en Cataluña destaca el proyecto Xisqueta!

Un extracto de este número: "Si dividimos la cantidad de fibras textiles que se usaron en todo el mundo durante el año 2010, por la población mundial, obtenemos un consumo de unos 12 kilos de fibras per cápita. En 1960 fue de unos 5 kilos per cápita, menos de la mitad.

* En la industria global de la confección sigue sin importarle que las manos que accionan las máquinas de coser sean de personas.

* En las páginas 20 y 21 tenemos todo de marcas de ropa que confeccionan en Cataluña y / o hacen "moda sostenible".

* Si cuando lavamos la ropa del secamos habitualmente con una secadora, habremos gastado más energía en casa que en todo el proceso productivo de una pieza de ropa. "
No hay comentarios: